Guzy NET – wyjaśniamy

Guzy NET – wyjaśniamy

Nowotwory to nie jest jeden rodzaj choroby i dlatego też nie ma jednego, uniwersalnego sposobu ich leczenia. Czy wiedzą Państwo na przykład, że każdy rak to nowotwór, ale nie każdy nowotwór to rak? Jako że wyznajemy zasadę, że najlepszą bronią jest wiedza i edukacja, dziś opowiadamy o jednym z najbardziej podstępnych rodzajów chorób nowotworowych, które ukrywają się pod tajemniczym skrótem – guzy NET.

układ neuroendokrynny i guzy neuroendokrynne

Zanim zaczniemy analizować guzy neuroendokrynne powiedzieć musimy kilka słów o samym układzie neuroendokrynnym, od którego nazwę wzięły guzy NET. Układ neuroendokrynny to niezwykle ważna część naszego organizmu, bowiem odpowiada on za działania całego naszego układu nerwowego i hormonalnego. Zwróćmy tutaj szczególną uwagą na to, iż układ ten odpowiada za układ hormonalny, bowiem ta jego właściwość będzie kluczowa dla nas w dalszej części artykułu jak i w samym diagnozowaniu tego typu nowotworów!

choroba psychiczna czy nowotwór???

Nie, to nie błąd w tekście. Niestety, zdarzają się sytuacje, w których lekarze, zamiast zdiagnozować nowotwory NET, podejrzewają najpierw… zaburzenia psychiczne! Ponadto, objawy guza NET bardzo często omyłkowo diagnozowane są także jako astma lub zespół jelita nadwrażliwego. Czy diagnozy te, tak bardzo zaskakujące i szokujące, są wynikiem zaniedbań lekarzy? Czy są wynikiem ich niekompetencji? Otóż okazuje się, że nie!

statystyka podpowiada rozwiązanie

Nowotwory NET są rzadkimi chorobami, które statystycznie w populacji zdarzają się rzadziej niż na przykład bardzo powszechny zespół jelita drażliwego. Gdy zatem do lekarza zgłasza się pacjent z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, lekarz ma prawo wysnuć podejrzenie, że najbardziej prawdopodobną przyczyną dolegliwości jest właśnie zespół jelita drażliwego i w tym kierunku rozpoczyna się leczenie pacjenta. Lekarz proponuje wtedy głównie dyscyplinę dietetyczną czyli pilnowanie tego, co pacjent zjada, zapisywanie tego w notesie i obserwowanie konsekwencji zjedzenia konkretnych produktów.

a jednak… nowotwór

Niestety czasem zdarza się, że nawet wprowadzenie restrykcyjnej diety nie pomaga, a objawy zamiast słabnąć – nasilają się. Czasem scenariusz ten kończy się niestety diagnozą: nowotwór neuroendokrynny

proste badanie moczu… w domu!

Można było uzyskać diagnozę wcześniej. Można było zaoszczędzić wielu miesięcy życia w błędnej diagnozie. Z pomocą przychodzi tutaj Sintrex – dziecinnie prosty test, który wykonać możemy w domu z moczu. Test pomaga we wczesnym zdiagnozowaniu nowotworów neuroendokrynnych, dzięki czemu chory dużo szybciej dowiaduje się o chorobie i rozpoczyna leczenie.

Dodaj komentarz

Close Menu